Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


CONFERÈNCIA – DEBAT

“EL REBUIG AL PROGRÉS EN L’ANÀLISI. ALGUNES REFLEXIONS”


Quan passat un temps, alguns pacients porten a la sessió alguna cosa que experimenten com un progrés en la cura i l’analista l’hi assenyala, la resposta no sol ser favorable: semblen sentir-se incòmodes amb el comentari. De vegades, des de la indiferència, tracten de restar-li importància; en altres ocasions, protesten al • legant que les paraules de l’analista no corresponen al que viuen com la seva veritable naturalesa.

Com comprendre això? En la conferència es proposa reflexionar sobre aquesta situació, plantejant que -lluny del que pogués considerar-se com a reacció terapèutica negativa- tant la reticència del pacient com la posició de l’analista són crucials per reelaborar alguna cosa que té a veure amb la construcció de la identitat.


CARLOS SÁNCHEZ

Metge i psicoanalista. Membre de Gradiva. Membre adherent de la Société Psychanalytique de París (IPA). Membre titular de l’Institut de Psychosomatique de Paris Pierre Marty (IPSO). Professor Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.


Dissabte 31 MAIG 2014
de 10 a 12h

ACTIVITAT GRATUÏTA

lloc: c/Vallirana 58, Barcelona
Aforament limitat
Inscripció per email
gradiva@gradivabarcelona