Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


JORNADA CLÍNICA


GÉRARD POMMIER

“L’ORGASME ES UNA FORMACIÓ DEL INCONSCIENT”


La qüestió de l’amor continua plantejant nombrosos problemes teòrics que encara no han estat resolts; per exemple, l’oposició de l’amor i el desig, que és un fet clínic que encara espera ser elucidat. No només ja no podem acontentar-nos amb les respostes de Freud en el seu article “Sobre la més generalitzada degradació de la vida amorosa”, sinó que certes preguntes no han estat pràcticament abordades en el camp de la psicoanàlisi, com passa amb l’orgasme “que és una formació de l’inconscient “, segons plantejo en el meu llibre.


Una conversa de Gérard Pommier amb L. Lutereau sobre el seu ultim llibre
¿Qué quiere decir “hacer” el amor? (Buenos Aires, Paidós, 2012)Gérard Pommier és psicoanalista a París, Professor a la Universitat d’Estrasburg i Professor adjunt de la Universitat de Bogotà, membre de la Asociation Espace Analytique, cofundandor de la Fondation Européenne pour la psychanalyse, i director de la revista La Clinique Lacanienne. És autor de nombroses obres, entre elles: L’amor a l’inrevés, L’ordre sexual, Del bon ús eròtic de la còlera i algunes de les seves conseqüències …, La transferència en la psicosi, Transferència i estructures clíniques, Què vol dir “fer “l’amor”, etc.
Dissabte
24 de GENER 2015
de 10 a 14 hores
En el Centre civic Urgell-Centre cultural Teresa Pàmies.
C/ Compte d’Urgell, 145. Barcelona