Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org  
DIALOGANT AMB HAYDÉE FAIMBERG 

“EL TELESCOPATGE DE GENERACIONS, A L’ESCOLTA DELS LLAÇOS

NARCISISTES ENTRE GENERACIONS”


Diàleg amb Haydée Faimberg al voltant del seu llibre El telescopatge de generacions, a l’escolta dels llaços narcisistes entre generacions (Amorrortu ed., Bs.As.-Madrid, 2006), en el qual estudia la transmissió entre generacions, tant en el nivell teòric com en el clínic, a partir de l’experiència psicoanalítica de la sessió. En aquest context, analitza també la regulació narcisista d’objecte, que caracteritza per les funcions d’apropiació i d’intrusió.

HAYDÉE FAIMBERG

és analista amb funció didàctica de la Société Psychanalytique de París (SPP) i de l’Associació Psicoanalítica Argentina (APA). Exerceix a París.

Va crear un mètode de discussió clínica en grups que porta el seu nom per entendre la manera com els analistes s’escolten i descobrir els supòsits teòrics bàsics subjacents i les seves diferències. Va escriure sobre Lewis Carroll, Italo Calvino i Chesterton. El seu llibre principal és El telescopage de Generacions, a l’escolta dels llaços narcisistes entre generacions, 2006. Va rebre el Haskell Norman International Award 2005 i el Mary Sigourney Award 2013 per Europa.Dissabte 25 D’OCTUBRE 2014 de 10 a 14 hores

a GRADIVA