Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


JORNADA DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA
“L’ANÀLISI DEL PATIMENT NARCISISTA”

Dins de l’àmbit de la tècnica psicoanalítica -qüestió de tanta amplitud que recobreix pràcticament tot el camp del psicoanàlisi-, el Dr.Roussillon ens proposa treballar sobre el lloc que ocupa l’objecte en la tècnica analítica, articulat a la qüestió de la reconstrucció del subjecte, quan el que està en el centre són els problemes que planteja l’anàlisi del patiment narcisista.

A tal fi, Roussillon suggereix la conveniència de no perdre de vista els “objectius” del treball psicoanalític (simbolització, apropiació subjecti- va) vinculats a una teoria del procés psicoana-lític, els seus avatars i ensopegades.


RENÉ ROUSSILLON es profesor de Psicología Clínica y Psicopatología en la Universidad de Lyon II donde dirige el departamento de Psicología Clínica y el Grupo de investigación sobre los procesos representativos. Es miembro titular y didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Paris y del Grupo Lionés de Psicoanálisis. Premio Maurice Bouvet de Psicoanálisis por Paradoxes et situations limites de la psychanalyse ( 1991). Autor de numerosas publicaciones y libros traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan en castellano Paradojas y situaciones fronterizas del psicoanálisis ( 1995 ) y como co-autor de Lo negativo ( 2008 ). Otros libros: Du baquet de Mesmer au « baquet de S.Freud » ( 1992); Logiques et archéologiques du cadre psychanalytique, (1995);Agonie, Clivage et symbolisation (1999 ); Le plaisir et la répétition, théorie du processus psychique (2001) ; Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité ( 2008); Le jeu et l’entre-je(u) ( 2008 ); con Jean-Paul Matot, La psychanalyse : une remise en jeu (2010); con Bernard Golse, La naissance de l’objet ( 2010).Dissabte 26 ABRIL 2014
de 10 a 14h

Preu Professionals 30 €
Preu Alumnes 15 €

Aforament limitat
Inscripció per email
gradiva@gradivabarcelona