Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


Jornada de Clínica Psicoanalítica


RENÉ ROUSSILLON 

“A propòsit de la tècnica, simbolització primària i secundària”


René Roussillon és professor de Psicologia Clínica i Psicopatologia a la Universitat de Lyon II, on dirigeix el departament de Psicologia Clinica i el Grup de recerca sobre els processos representatius. És membre titular i didacta de la Societat Psicoanalítica de París i del Grup Lionès de Psicoanà- lisi. Premi Maurice Bouvet de Psicoanàlisi per Paradoxes et situations limites de la psychanalyse (1991). Autor de nombroses publicacions i llibres traduïts a diversos idiomes. Entre ells destaquen en castellà Paradojas y situaciones fronterizas del psicoanálisis (1995) i com a coautor de Lo negativo (2008). Altres llibres: Du baquet de Mesmer au «baquet de S. Freud» (1992); Logiques et archéologiques du cadre psychanalytique (1995); Agonie, clivage et symbolisation (1999); Le plaisir et la répétition, théorie du processus psychique (2001); Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité (2008); Le jeu et l’entre-je(u) (2008); con Jean-Paul Matot, La psychanalyse : une remise en jeu (2010); con Bernard Golse, La naissance de l’objet (2010).

Dissabte 

24 d’Octubre de 2015

 NOU horari: de 9,15 a 13,45 h 

Lloc: Centre Cultural Teresa Pàmies. C/ Comte d’Urgell, 145. Barcelona 

Preu: professionals, 40 euros 
          estudiants, 15 euros.
          estudiants actuals de
         
 GRADIVA, gratuït 

Aforament limitat: reserva de places per rigurós ordre d’inscripció