Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


 
ACTIVITATS DOCENTS
Coordinació: Perla Ducach
Informació: 932 171 099 i 651 498 813
SEMINARIS DE LECTURA DE L’OBRA DE FREUD
–permanents–

1.Seminaris setmanals: Teoria-Clínica-Tècnica
. seminaris d’un any de durada
. pla de formació en tres anys           

2. Seminaris quincenals per a residents fora de Barcelona

[+] Veure més

SEMINARIS EN FUNCIONAMENT

Seminario Teórico I
Seminario Teórico II
Seminario Teórico III
Seminario Clínico I

[+] Veure més

SEMINARIS DE LECTURA DE L’OBRA DE FREUD 2016-2017

Pròxim inici:
SEMINARI TEÒRIC I
Inici: octubre de 2016

SEMINARI TEÒRIC II
Inici: 5 d’octubre de 2016

SEMINARI TEÒRIC III
Inici: 3 d’octubre de 2016

SEMINARI DE LECTURA TEORICO-CLÍNIC DE L’OBRA DE FREUD. PRIMER NIVELL.
-Intensiu per a professionals residents a fora de  Barcelona-
Inici: gener 2017

[+] Veure més

CURSOS 2017

LES IDENTIFICACIONS, TEORIA I CLÍNICA
Docent: Carmen Ferrer Román
Data d’inici: 11 de febrer del 2017

TEORIA I CLÍNICA DE NENS. NORMALITAT I PATOLOGIA
Docents: Perla Ducach, Roser Garriga i Blanca Granada
Data d’inici: febrer del 2017

DEPRESSIÓ I TREBALL DE DOL. CLÍNICA PSICOANALÍTICA
Docents: Magda Blanch, Octavio García, Mª José García, Antonio Soler
Data d’inici: 21 de gener de 2017

LES DIFICULTATS EMOCIONALS DE L’APRENENTATGE
Docents: Perla Ducach i Joana Hernández
Data d’inici: febrer del 2017

DONALD WINNICOTT I LA CLÍNICA CONTEMPORÀNIA
Docent: María Elena Sammartino
Data d’inici: 28 de gener de 2017

ESTRUCTURACIÓ DEL PSIQUISME. ESTUDI DE LA TÈCNICA
Docent: Margarita Solé Pèlach
Data d’inici: 4 de març de 2017

[+] Veure més

 

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

GRUPS DE SUPERVISIÓ CLÍNICA

ATENEU CLÍNICS

CURSOS IMPARTITS
SEMINARIS IMPARTITS

 

[+] Veure més 

 

 
 


MEMBRES DE GRADIVA QUE IMPARTEIXEN CURSOS I SEMINARIS 

Regina Bayo-Borrás
Magda Blanch
Eduardo Braier
Graciela Davidovich
Perla Ducach
Jerónimo Erviti
Carmen Ferrer
Norma Gamalero
María José García
Octavio García

Roser Garriga
Blanca Granada
Joana Hernández
Luis Sales
Mª Elena Sammartino
Carlos Sánchez
Margarita Solé
Mariona Solé
Antonio Soler
ACTIVITATS

Lectures de Freud:

Seminaris SETMANALS
Seminaris QUINCENALS

 

CURSOS
Grups de SUPERVISIÓ
ATENEUS CLÍNICS