Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


GRUPS DE SUPERVISIÓ CLÍNICAEs troba oberta la inscripció per participar en grups de supervisió clínica dirigida a professionals –psicòlegs o metges- que estiguin psicoanalizant-se o hagin finalitzat el seu anàlisi.

Objectiu: articular la pràctica clínica dels integrants del grup amb la teoria i la tècnica. Els participants aportaràn el material a supervisar.

Frequència: dos cops al mes
Telèfon: 93 217 10 99 i 675.235 994


ATENEUS CLÍNICSGRADIVA organitza Ateneus Clínics oberts i gratuïts amb frequència estacional, es dir, un a cada estació de l’any.