Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


PSICOSOMÀTICA. PIERRE MARTY. UNA TEORIA PSICOANALÍTICA DE L’EMMALALTIR.

Pierre Marty, psicoanalista membre de la SPP, va ser cofundador, juntament amb Michel Fain, de l’Institut de Psicosomàtica de París el 1972. A l’IPSO es treballa amb pacients somàtics des d’una perspectiva psicoanalítica.

En aquest curs estudiarem les bases teòriques i tècniques, introduïdes per Pierre Marty, per poder entendre i treballar amb pacients que resolen el conflicte a través del cos o del comportament.

Recordem que Marty va ser el primer en utilitzar, per referir-se al treball de l’elaboració psíquica, el terme mentalització, concepte estretament relacionat amb el funcionament pel preconscient.

Programa

1er dia: Estructuració del psiquisme en la teoria de Pierre Marty. La importància del funcionament del preconscient i el concepte de mentalització i relació d’objecte.

2n dia: La classificació psicosomàtica. Desenvoluparem diferents conceptes, com ara el Jo ideal, la depressió essencial, el pensament operatori, entre d’altres. Parlarem de la primera entrevista.

3er dia: Tècnica. Concepte de supressió i de transferència de base.

4t dia: Casos clínics.

 

BIBLIOGRAFIA

Pierre Marty, La psicosomática del adulto. Ed. Amorrortu

Pierre Marty, El orden Psicosomático. Ed. Promolibro.

Marta T. Calatroni, Pierre Marty y la psicosomática. Ed. Amorrortu (aquest és importantíssim).

Durant el curs passaré bibliografia complementaria.

 

 

Docent: Margarita Solé Pèlach

Data d’inici: 7 d’octubre de 2017
Dates: 7/10, 2/12 de 2017; 3/02, 3/03 de 2018.

Horari: dissabtes de 10 a 14 h.
Lloc: GRADIVA. Vallirana, 58. Barcelona
Preu: 240 €
Informació: 630.90.63.31 – margaritasole@icloud.com

CLÍNICA AMB NENS. BION, MELTZER, WINNICOTT I ALTRES

Temes del curs
—Contribucions del pensament de M. Klein a la psicoanàlisi amb nens. El model de relació mare-bebè a la teoria de Bion. La funció de reverie i la teoria del pensament. El camí a l’autonomia i el període de la latència.
—El lloc del nen en el fantasma parental. Abordatges terapèutics en el treball amb els pares.
—El tractament, marc, organització de l’espai i material de joc. Winnicott i l’espai transicional.
—Altres eines diagnòstiques: primeres entrevistes i història clínica, tècniques projectives, l’hora de joc diagnòstica i altres.
—Tractaments conjunts de pares i fills. La transferència parental.

Curs dirigit preferentment a professionals que treballin amb nenes i adolescents (psicòlegs, psicoterapeutes, treballadors socials i afins)

Docents: Perla Ducach, Roser Garriga i Blanca Granada

Data d’inici: 14 d’octubre del 2017

Dates: 14/10, 11/11, 16/12 del 2017; 13/01, 11/02 i 11/03 del 2018.
Horari: dissabtes de 10,30 a 13,30 h
Lloc: Gradiva, c/. Vallirana 58
Import: 300 €. Es pot abonar en dues quotes, la primera a principi de curs
i la segona a meitat de curs.
Informació: 932 171 099 – 651 498 813 / perladu@hotmail.com

TREBALL DE DOL I DEPRESSIÓ. CLÍNICA PSICOANALÍTICA

En el curs treballarem la diversitat dels processos del dol i dels trastorns depressius. Definirem i diferenciarem les modalitats de dols, els que tenen funcions estructurants de la subjectivitat i els que apareixen en les diferents patologies psíquiques. Abordarem les diferències entre estats depressius i la clínica de la depressió.

Programa

1. Perspectiva psicoanalítica de la constitució de la subjectivitat.

—Pulsió, narcisisme i relacions objectals.

—Edip. Conflictes entre el Jo/Jo Ideal/SuperJo. L’angoixa.

2. Dol
—Dols estructurants: infància i adolescència. Dols i etapes de la vida.
—El dol com a procès elaboratiu. Dolor i dol. Culpa i ambivalència.
—Tipus de dol. L’absència de dol. Dols transgeneracionals.
—Els dols a les diferents estructures psicopatològiques. Dols i somnis.
—Treball terapèutic i dol.

3. Depressió.
—La depressió: un estat afectiu de múltiples significacions.
—Depressió i crisis vitals
—Les depressions en els diferents quadres psicopatològics: neurosi, psicosi, organitzacions frontereres, trastorns psicosomàtics i estats de buit.
—Tractament de les depressions.
L’exposició teòrica dels temes anirà acompanyada de vinyetes clíniques. Curs dirigit a: Psicòlegs, Psicoterapèutes, Psiquiatres, Metges de família, Treballadors socials i altres professionals de la Salut.

Docents: Magda Blanch, Octavio García, Mª José García, Antonio Soler
Data d’inici: CANVI DE DATA 11 de novembre del 2017
Dates: 11/11, 16/12 de 2017. 13/01, 10/02, 10/03, 7/04, 12/05 i 01/06 de 2018.
Durada: 28 hores
Horari: dissabtes de 10 a 13,30 h
Import: 425 euros. Es pot abonar en dues quotes, la primera a principi del curs
i la segona al gener de 2018.
Informació al telèfon: 934 15 19 99
Informació al correu electrònic: mjgarcigo@gmail.com i gradiva@gradivabarcelona.org

DIFICULTATS EMOCIONALS DE L’APRENENTATGE

El veritable aprenentatge és sempre un plaer.
El nen a través de les seves capacitats, de les seves estructures de pensament i de la seva experiència, ordenarà la realitat. El desig d’aprendre està impulsat per les emocions. Aquest desig de vegades no existeix i de vegades pot estar atrapat per una conflictiva inconscient.
Com despertar el desig d’aprendre en el nen?
Pot gaudir dels seus descobriments?
Com entendre que, de vegades, “no aprendre” és un símptoma?
Com resoldre la conflictiva inconscient que ocasiona el símptoma i està obturant la possibilitat d’aprendre?
El marc teòric d’aquest curs estarà basat en les idees de FREUD, BION I PIAGET.

PROGRAMA.
1. Escola i aprenentatge en el moment actual.
– Punt de vista sociohistòric del fracàs escolar
– La funció de l’escola.
– Canvi d’ideals i valors.
– Informació versus coneixement.

2. Consideracions sobre l’aprenentatge.
– Subjecte i objecte del coneixement.
– El vincle.

3. El subjecte que aprèn.
– Com juga el cos en el procés d’aprenentatge?
– La construcció del pensament segons Piaget
– L’afectivitat i el desig d’aprendre en la teoria Freudiana

4. El desig de conèixer i les emocions.
– El naixement del pensament segons Bion
– La curiositat i la recerca de coneixement.
– La pulsió escòpica i l’instint epistemofílic.
– Les teories sexuals infantils.
– El període de la latència
– Formacions reactives. Transformació en el contrari. Sublimació.

5. Categories del fet d’aprendre:
– Aprendre de l’experiència.
– Aprendre per identificació projectiva.
– Aprendre per submissió.

6. Problemes emocionals de l’aprenentatge:
– Desinterès
– Inhibició i símptoma

7. Demandes d’intervenció habituals de l’escola:
– Dislèxia,
– Temors i fòbies escolars
– Depressió infantil
– Inhibició de la curiositat
– Pseudo-retard mental
– Problemes de conducta – Hiperactivitat

8. Procés diagnòstic i estratègies terapèutiques
– Diagnòstic psicopedagògic clínic
– Entrevista a pares.
– Proves instrumentals.
– Proves projectives.
– Devolució al nen, als pares i a l’escola.

Docents: Perla Ducach i Joana Hernández
Data d’inici: 28 d’octubre del 2017
Dates: 28/10, 25/11, 23/12 de 2017; 27/01, 24/02, 24/03 de 2018.
Horari: dissabtes de 10,30 a 13,30 h
Import: 220 €. Es pot abonar en dues quotes, la primera a principi de curs i la segona al gener.
Informació: 932 171 099 i 651 498 813 / perladu@hotmail.com

LES IDENTIFICACIONS, TEORIA I CLÍNICA II

El jo es constitueix per un procés d’identificació. A partir de la primera identificació, que serveix de cimentació, es va agregant una altra sèrie d’identificacions que continuen la construcció i desenvolupament del subjecte.

Però aquest procés no sempre és beneficiós per a l’individu. Les diferents identificacions i la seva integració en el conglomerat de l’aparell psíquic, també poden resultar perjudicials, efecte que només és apreciable en la clínica.

TEMARI
—La identificació com a estructurant del psiquisme
—Capacitat auto-organitzativa del subjecte
—Identificacions sanes i patològiques
—La repetició en base a les identificacions
—La identificació en la clínica psicoanalítica (primària, narcisista, secundàries)

Docent: Carmen Ferrer Román
Data d’inici: 27 de gener del 2018
Dates: 5 classes, freqüència mensual, els dies 27/01, 17/02, 10/03, 21/04 i 19/05 de 2018.
Horari: dissabtes de 10,00 a 12,30 h.
Preu: 190 €.
Informació: carmferrer@gmail.com / 619 312 242