Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


CLÍNICA ACTUAL: PATOLOGIES LÍMIT


En el curs tractarem les bases teòriques fonamentals d’aquestes patologies i els instruments tècnics més importants per el seu tractament. Il-lustrarem els continguts mitjançant caos clínics que exemplifiquen el treball psicoterapèutic amb aquests pacients.
El programa recull les aportacions d’alguns autors post-freudians , de diferents línies teòriques, principalment les conceptualitzacions de D. Winnicott i A. Green. Les classes giraran entorn de tres eixos: el funcionament psíquic en les patologies límit, els aspectes generals del tractament i el treball de casos.
El curs va dirigit a professionals de la Salut Mental (metges, psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, art-terapeutes, psicopedagogs).

PROGRAMA
1.Concepte de patologia límit
Breu introducció històrica
A propòsit del diagnòstic
Referencies conceptuals
Formes clíniques

2.Funcionament psíquic 
Estructuració psíquica
Constitució del jo i relacions objectals
Narcisisme i identificacions primàries
Edip i identificacions secundàries

3.Aspectes teòrics fonamentals
Angoixes predominants i mecanismes de defensa
Pulsionalitat i tendències destructives
Narcisisme negatiu. Funció desobjectalitsant
Falles en la transicionalitat

4.Tractament
Vicissituts en el tractament terapèutic
Marc terapèutic i transferència
Instruments tècnics : intervencions
Objectius terapèutics

Metodologia
Es farà una breu presentació teòrica de cada tema durant la primera part de les classes, seguit d’un temps de discussió. Abans s’haurà facilitat el material per treballar el tema.
En la segona part de la classe es treballarà a base de vinyetes de casos clínics que portaran els alumnes o les docents.
L’ últim dia de curs, es dedicarà tot el temps a un taller de casos clínics.

Docents: Magda Blanch, María José García, Mariona Solé
Inici: Dissabte 10 de Gener de 2015.
Dates: 10 i 31 de Gener, 21 de Febrer, 7 i 28 de Març,
11 d’ Abril, 9 i 30 de Maig i 13 de Juny del 2015.

Horari: Dissabtes de 10 a 13.30 hores.
Preu: 378 € (possibilitat de pagaments fraccionats abans del 10 de Gener i abans del 11 d’Abril).
Lloc: C / Vallirana 58 Baixos.
Informació: 93 217 10 99 – 651 498 813
i a la web de Gradiva
www.gradivabarcelona.org 
gradiva@gradivabarcelona.org 
mjgarcigo@telefonica.net

Inscripcions: demanar via e-mail la butlleta d’inscripció.