Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


Seminari de Clínica i Psicopatologia II


Aquest seminari gira al voltant de l’estudi i profundització de la psicopatologia de la neurosi obsessiva, la problemàtica del caràcter i la seva relació amb l’erotisme anal.
S’estudiaràn dos dels grans casos de Freud: l’ Home de les rates i l’Home dels llops. En el primer contem amb part de les transcripcions de les sessions del pacient. Això ens permetrà apreciar tant les ocurrències del mateix aixis com les intervencions de Freud. En l’ Home dels llops, constatem l’aparició de una neurosi infantil a partir del somni d’un nen d’edat molt primerenca. Aquest cas condueix també al estudi de les fantasies originàries i a la significació de l’escena primària en el desenvolupament del psiquisme.

Programa

1907. Els actes obsesius i els ritus religiosos.
1908. Caràcter i erotisme anal.
1913. La disposició a la neurosi obsessiva.
1917. Sobre les transmutacions dels instints i especialment del erotisme anal.
1909. Un cas de neurosi obsessiva. L’home de les rates.
1914. Història de una neurosi infantil. L’home dels llops.

Docent: Perla Ducach
Horari: Dijous setmanal de 18.45 a 20.00 hs.
Informació: TL: 932 171 099 – 651498813