Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


FREUD CLÍNIC III


PERVERSIONS

1905. Tres assatjos de teoria sexual (A. E., VII)
1908. Sobre les teories sexuals infantils (IX, pp 192 a 198). 
1910. Un record infantil de Leonardo Da Vinci (XI)
1915. Pulsions i destins de pulsió (XIV)
1919. “Peguen a un nen”. Contribució al coneixementde la gènesi de les perversions sexuals (XVII)
1920. Sobre la psicogènesi d’un cas de homosexualitat femenina.(XVIII)
1923. L’organització genital infantil.(XIX)
1924. El problema econòmic del masoquisme.(XIX)
1924. El sepultament del complexe d’Edip.(XIX)
1925. Algunes consequències psíquiques de la diferència anatòmica dels sexes. (XIX)
1927. Fetitxisme.(XXI)
1931. Sobre la sexualitat femenina (XXI).
1933 [1932]. Noves conferències de introducció al psicoanàlisi. Conf. 33ª: La feminitat (XXII)

Docent: Eduardo Braier
Data d’Inici: gener de 2012
Informació: 651 498 813 – 93 2213094