Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


SEMINARI: FREUD TÈCNIC I


Programa:
S’estudiaràn els principals treballs de Freud sobre la teoria de la tècnica psicoanalítica, segons el següent ordre:
Introducció
1890: Tractament psíquic.
1893: Psicoteràpia de la histèria.
1904: El mètode psicoanalític de Freud.
1904: Sobre psicoteràpia.
1910: El psicoanàlisi“silvestre”.
1910: El pervindre de la teràpia psicoanalítica.
1918: Els camins de la teràpia psicoanalítica.
Consells e iniciació del tractament
1912: Consells al metge en el tractament psicoanalític.
1913: La iniciació del tractament.
La “vía regia” cap el inconsciente
1900: La interpretació dels somnis. Capítulos II, III, IV, V y VI.
1900: L’ús de la interpretació dels somnis en el psicoanàlisi.
1922: Observacions sobre la teoria i la pràctica de la interpretació onírica.
La transferència
1912: Dinàmica de la transferència.
1914: Recordar, repetir i reelaborar.
1915: Observacions sobre l’amor de transferència.
1916: Conferències de Introducció al psicoanàlisi:
Conf. 27: La transferència.
Conf. 28: La terapèutica analítica

DOCENT: Eduardo Braier.
INICI: Dissabte 18 de stembre de 2010 
HORARI: El seminari es donarà un dissabte al mes, amb dates a convenir entre els alumnes i el docent (mes a mes), de 09:30 a 14:30 hs.
Contacte: Eduardo Braier : Teléfono 93 2213094 // Direcció de correo electrònic: eabraier@telefonica.net. 

El seminari está concebut especial, pero no exclusivamente, per a professionals que resideixen fora de Barcelona.
Es condició imprescindible per a poder inscrure-es en aquest seminari tenir el títol de metge o de psicòleg.