Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


FREUD TEÒRIC I 

El seminari es dedica al estudi dels inicis de l’obra de Freud que va desde 1894 fins 1905. En aquest periode se senten les bases per la construcció de la teoria psicoanalítica: l’origen psíquic de la neurosi, el descubrimient del inconscient i del seu funcionament i el lloc de la sexualitat en el psiquisme humà.

Metodologia: lectura i discusió en grup dels textos fonamentals de l’obra de Freud sobre aquests temes.

Textos                                                                                               

Les neuropsicosis de defensa.(Cap. 2) (1884)

Noves puntualitzacions sobre les neuropsicosis de defensa (Cap.2) (1896)

Correspondència amb Fliess. (Cartes 69, 70, 71) (1897)

La sexualitat en l’etiologia de la neurosi. (Cap. 1) (1898)

Sobre els records encobridors. (Cap.1) (1899)

Projecte de psicologia (per neuròlegs científica) (1ª part, cap.1). (1895)

La interpretació dels somnis (Cap. VII, E) (1900)

Psicopatologia de la vida quotidiana (Caps.1 i 2) (1901)

L’acudit i la seva relació amb l’inconscient (1905)

Tres assajos de teoria sexual (Cap. 6) (1905)


Docent: Antonio Soler Aguado        
Freqüència: setmanal. 
Inici: 2 d’Octubre de 2014 
Horari setmanal dijous de 19.00 a 20.15 hores 
Durada: aproximadament un any. 
INFORMACIÓ: Tlf: 932171099 – 934151999 – 625396710