Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


FREUD TEÒRIC II

Lectura cronològica dels textos de Freud des de 1910 a 1915.

TEMARI: Índex de textos a estudiar

1910. Sobre un tipus particular d’elecció d’objecte al home. 
1912. Sobre la més generalitzada degradació de la vida
amorosa.
1918. El tabú de la virginitat.
1911. Formulació sobre els dos principis de l’esdevenir
psíquic.
1913. Tòtem i tabú. (Cap 4. L’entorn del totemisme a
la infància).
1914. Introducció del narcisisme.
1915. Pulsions i destinacions de pulsió.
1915. La repressió.
1915. El inconscient.
1915. Dol i malenconia.
1915. Complement metapsicològic a la doctrina dels
somnis.

Inici: Dimecres 19 se setmebre de 2012
Docent: Carmen Ferrer
Freqüència: quinzenal
Horari: 18.00 hs. a 20.30 hs.

Durada:aproximadament un any.

Informació tel: 619312242 – 651498813