Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


LA FUNCIÓ MATERNA EN LA PERSPECTIVA DE BION.


Bion en els seus començaments es va interessar en els trastorns del pensament,i es va adonar que aquests trastorns no es limitaven a la patologia, sinó que es podien reconèixer en la manera de funcionar de les persones en diferents moments de la seva existència. Va comprendre que “El pensar” és una cosa que ha de ser après i desenvolupat.
Aquest autor descriu una dimensió nova de la relació mare-fill on el comportament matern des del començament de la vida del fill consisteix a “pensar per al nadó” i d’aquesta manera ajudar el nen a pensar sobre si mateix.
La mare realitza certes accions mentals i mitjançant la “funció de REVERIE “ofereix al nadó un continent i l’ajuda a digerir les confusions i emocions primerenques, que aniran permetent gradualment l’adveniment del pensament. En aquest curs s’estudiaran les funcions que exerceix la mare per el seu nadó, les relacions entre continent i contingut i el pensament com a vincle humà.
Es reflexionarà sobre la normalitat i la patologia del vincle.

Aquest curs està dirigit als professionals que treballen amb nens, adolescents i adults. (psicòlegs, psicoterapeutes, treballadors socials, i afins)

Docent: Perla Ducach
Inici: 11 de Octubre de 2014
Dates: Dissabtes 11/10, 15/11, 29/11, 13/12 del 2014
Horari: 10,30 a 13.30 hores. Total deu hores i mitja
Lloc: C / Vallirana 58 Baixos.
Informació: 93 217 10 99- 651 498 813
i a la web de Gradiva www.gradivabarcelona.org
perladu@hotmail.com