Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


L’APRENENTATGE I LES SEVES DIFICULTATS 


El diagnòstic i tractament

El veritable aprenentatge és sempre un plaer.

A través de la intel·ligència el nen ha d’ordenar la realitat i construirà, a través de la manipulació i de l’experiència, les seves estructures de pensament. Però la intel·ligència anirà sempre impulsada per les emocions, que determinaran el desig d’aprendre. Desitjo que a vegades no existeix i altres pot estar atrapat per una conflictiva inconscient.
Com despertar el desig d’aprendre en el nen?
Com fer perquè pugui gaudir dels seus descobriments?
Com entendre que, de vegades, “no aprendre” és un símptoma i com a símptoma compleix una funció positiva?
Com resoldre la conflictiva inconscient que ocasiona el símptoma i està obturant la possibilitat d’aprendre?
El marc teòric d’aquest curs estarà basat en les idees de FREUD, BION I PIAGET

PROGRAMA.
1. Escola i aprenentatge en el moment actual.
– Punt de vista socio-històric del fracàs escolar
– La funció de l’escola.
– Canvi d’ideals i valors.
– Informació versus coneixement.

2. Consideracions sobre l’aprenentatge.
– Subjecte i objecte del coneixement.
– El vincle.

3. El subjecte que aprèn.
– Com juga el cos en el procés d’aprenentatge?
– La construcció del pensament segons Piaget
– L’afectivitat i el desig d’aprendre en la teoria Freudiana

4. El desig de conèixer i les emocions.
– El naixement del pensament per Bion
– La curiositat i la recerca de coneixement.
– La pulsió escòpica i l’instint epistemofílico.
– Les teories sexuals infantils.
– El període de la Latència
– Formacions reactives. Transformació en el contrari. Sublimació.

5. Categories del fet de aprendre:
– Aprendre de l’experiència.
– Aprendre per identificació projectiva.
– Aprendre per submissió.

6. Problemes emocionals de l’aprenentatge:
– Desinterès
– Inhibició i símptoma

7. Demandes d’intervenció habituals de l’escola:
– Dislèxia,
– Temors i fòbies escolars
– Depressió infantil
– Inhibició de la curiositat
– Pseudo-retard mental
– Problemes de conducta – Hiperactivitat

8. Procés diagnòstic i estratègies terapèutiques
– Diagnòstic psicopedagògic clínic
– Entrevista pares.
– Proves instrumentals.
– Proves projectives.
– Devolució al nen, els pares i l’escola.

Docents: Perla Ducach i Joana Hernández
Inici: Dissabte 17 de Gener de 2015
Durada del curs: 17/1 al 26/6 de 2015
Horari: Dissabtes 17/1 – 28/2 – 14/3 – 18/4 – 16/5 – 26/6
De 10.30 a 13.30 Hs
Información: 93 2171099 i 651 498 813
perladu@hotmail.com