Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


FREUD TEÒRIC II


Lectura dels textos de Freud organitzats al voltant de grans unitats temàtiques:
1. Les pulsions
2. El narcisisme
3. Desmentida i escisió del jo
4. Segona teoria del aparell psíquic

PROGRAMA

FREUD TEÒRIC II (TEMÀTIC)
1. LES PULSIONS
Les pulsions i els seus destins. Evolució de la teoria de les pulsions.
Pulsió de vida y pulsió de mort. Compulsió a la repetició

Tres assatjos sobre una teoria sexual (1905)
Pulsions i destins de pulsió (1915)
Més enllà del principi del plaer (1920)
El problema econòmic del masoquisme (1924)

2. EL NARCISISME
Libido narcisista i libido de objecte.
El narcisisme com a fase. jo ideal –Ideal del Jo.

Sobre un cas de paranoia descrit autobiogràficament (Schreber), cap. III: Sobre el mecanisme paranoic. (1911)
Introducció all narcisisme (1914)
Dol i melancolia (1915)
El malestar en la cultura. Cap. I (1930)

3. DESMENTIDA i ESCISIÓ DEL JO
Perversió i desmentida de la castració. El jo escindit.
Els dobles.

Fetichisme (1927)
L’escisió del jo en el procés defensiu (1938)
Esquema de psicoanàlisi. Cap. VIII: L’aparell psíquic i el mon exterior (1938)
Lo ominós (1919)

4. SEGONA TEORIA DEL APARELL PSÍQUIC
Jo, allò i superjó
Les identificacions.

El jo i l’allò (1923)
Noves conferències d’introducció al psicoanàlisi. Conf.31:
La descomposició de la personalitat psíquica (1932)
Psicologia de les masas i anàlisi del jo (1921)

Inici: 6 d’octubre de 2010
Docent: María Elena Sammartino
Horari: dimecres 20.30 hs.
Contacte: 93.211 1577(14.30-15.30 h./22.30-23.30 h.)