Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


SEMINARI DE TEORIA DE LA TÈCNICA PSICOANALÍTICA : AUTORS POSTFREUDIANS


Inici: Setembre de 2012
Docent: Eduardo Braier
Informació: 932171099 – 932213094

ÍNDEX TEMÀTIC:

INDICACIONS DEL TRACTAMENT PSICOANALÍTIC. ANALITZABILITAT.

L’ENTREVISTA PSICOANALÍTICA. EL CONTRACTE.

LA COMUNICACIÓ EN PSICOANÀLISI. ASSOCIACIÓ LLIURE I ATENCIÓ FLOTANT.

TRANSFERÈNCIA. NEUROSI DE TRANSFERÈNCIA.

CONTRATRANSFERÈNCIA.

INTERPRETACIONS I CONSTRUCCIONS.

L’INTERPRETACIÓ DE LS SOMINS .

LES RESISTÈNCIES. ELS SEUS DIVERSOS TIPUS.

INSIGHT I ELABORACIÓ.

EL LLOC DE LA SUGESTIÓ EN EL TRACTAMENT PSICOANALÍTIC.

LA NEUTRALITAT TÈCNICA.

El PROCES PSICOANALÍTIC.

L’ENQUADRE. LA SEVA RELACIÓ AMB EL PROCÉS PSICOANALÍTIC I ELS OBJECTIUS TERAPÈUTICS. LA FREQUÈNCIA DE LES SESSIONS.

FINAL DE L’ANÀLISI.

EL TRACTAMENT PSICOANALÍTIC I LA PATOLOGIA CONTEMPORÀNIA TRASTORNS NARCISISTES NO PSICÒTICS.

BIBLIOGRAFIA

Freud,S., Trabajos varios sobre teoría de la técnica. SF , AE, OC).
Etchegoyen, R. H. , Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, Bs. As., Amorrortu Editores 1986.
Racker, H., Estudios sobre Técnica Psicoanalítica. Bs. As., Paidós, 1969 (2ª edic.).
Laplanche, J. y Pontalis, J., Diccionario de Psicoanálisis. BCN: Edit Labor, 1971.
Braier, E., Psicoanálisis. Tabúes en teoría de la técnica. Bs. As., Nueva Visión, 1990.
________,__ , Hacer camino con Freud, Bs. As., Lugar Editorial,2009 (capítulos 5, 6 y 7).
Greenson, R., “La alianza de trabajo y la neurosis transferencial”. Bs As. Ficha APA. 1965.
________,__ (1967), Técnica y práctica del psicoanálisis, Edit. Siglo XXI, 1976.
________,__ y Wexler, M., “La relación no transferencial en la situación analítica”. Bs. As, Ficha APA, 1969.
Sandler, J. (1973), El paciente y el analista, Bs. As., Paidós, 1973.
Strachey, J : “Naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis”. Ficha APA. (Traducido del Internat. Journal), 1934.