Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


TREBALL CLÍNIC AMB NENS DESDE LA PRESPECTIVA DE FRANÇOISE DOLTO


F. Dolto, va aportar importants conceptes teòrics i recursos tècnics per el treball en la clínica de nens. El seu cos teòric-clínic està orientat tant a la prevenció primerenca, com a la comprensió i abordatge de les diferents manifestacions simptomàtiques. Donà un lloc molt important a la funció materna i paterna en el desenvolupament psico-afectiu del nen. Considera que “lo inconscient” del pares, pors, angoixes, traumes infantils propis, fan acte de presencia en la manera de relacionar-se i educar als fills. A partir de la diferenciació i articulació del esquema corporal i la imatge inconscient del cos, junt amb el concepte de castracions sim-bolígenes, dona compta de la importància de “lo corporal” en la constitució de la subjectivitat. F. Dolto va treballar en diferents hospitals, va exercir de docent i supervisora de diferents serveis públics. Els últims anys de la seva vida els va dedicar a la creació d’espais educatius-relacionals, com la “Casa Verda” i a la divulgació mitjançant articles, llibres i programes de ràdio.
El seminari va dirigit a professionals que treballen tant en el àmbit de la clínica amb nens (psicòlegs, psicoterapeutes) com als que treballen en el àmbit de l’atenció corporal (fisioterapeutes, psicomotricitat ), com en el camp de l’atenció a la primera infància.

PROGRAMA

1- BREU BIOGRAFIA
INTEGRACIÓ ESQUEMA CORPORAL IMATGE INCONSCIENT DEL COS.
FUNCIONS PARENTALS, CONCEPCIÓ DEL NARCISISME.
2- CASTRACIONS SIMBOLÍGENES: Des de la Concepció al Edíp ( castració
umbilical, oral, anal, fase del mirall, Edíp)
3- PATOLOGIES VINCULADES A CADA UNA DE LES CASTRACIONS
SIMBOLÍGENES.
4- CONCEPCIÓ DEL TRACTAMENT i RECURSOS TÈCNICS.
5- TALLER CLÍNIC.

Docent: Magda Blanch
Data d’inici: 4 d’Octubre 2014
Horari: Dissabtes de 10.00 a 13.00hs
Dates: Dissabtes 4 i 18 d’Octubre, 8 i 22 de Novembre del 2014
Preu: 144 €
Informació: TL: 932171099 – 651498813