Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


NOU!!!

SEMINARI DE LECTURA “FREUD CLÍNIC II”

Seminari de lectura dels textos de Sigmund Freud en el qual, a part de revisar alguns articles teòrics imprescindibles per a la correcta comprensió del material clínic, es centrarà l’atenció en els famosos historials “L’home i les rates” i “L’home dels llops”.

Docent: Lluís Sales

Freqüència: Setmanal

Horari: dimecres de 20 a 21:15 h.

Inici: 3 de maig de 2017

Preu: 60 euros al mes

Lloc: Avda. Xile, 38, 11è 4a

Informació: 934484070

SEMINARI DE LECTURA DE L’OBRA DE FREUD. Teòric I

1. ELS ORÍGENS DE LA PSICOANÀLISI
Teoria del trauma. El mètode catàrtic
Repressió i resistència. L’associació lliure
La sexualitat. Investidura. Defensa.

—Anna O (Breuer, 1881)
—Isabel de R (Freud, 1892)
—Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos: comunicación preliminar
(Breuer y Freud, 1893)
—Las neuropsicosis de defensa (1894)
—Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa (1896)
—La sexualidad en la etiología de las neurosis (1898)

2. LA FANTASIA
Fantasieig, fantasia inconscient, fantasies primordials

—Correspondencia Freud-Fliess: carta 69 (21.9.1987), carta 70 i 71
—Manuscrito M (1897)
—Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad (1908)
—Teorías sexuales infantiles (1908)
—Novela familiar (1909)
—Conferencias de introducción al psicoanálisis – Nº 23: “Los caminos de la formación
de síntoma” (1916-17)
—Pegan a un niño (1919)

3. L’APARELL PSÍQUIC
Descobriment de l’inconscient
Primera teoria de l’aparell psíquic. Procés primari i secundari

—Algunas observaciones sobre el concepto de inconsciente en el psicoanálisis (1912)
—Psicopatología de la vida cotidiana. Caps.1 y 2 (1901)
—Los recuerdos encubridores (1899)
—Correspondencia Freud-Fliess: carta 52
—Proyecto de una psicología para neurólogos. Primera parte (1895)
—La interpretación de los sueños. Cap. VII: Sobre la psicología de los procesos oníricos (1900)
—Nota sobre la “pizarra mágica” (1925)

4. LA TEORIA DELS SOMNIS
Els somnis com acompliment del desig
Contingut manifest i latent. Elaboració del somni

—La interpretación de los sueños. Cap. VI: El trabajo del sueño (1900)
—Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17)

5. ALLÒ INCONSCIENT
Principi del plaer i principi de la realitat. Allò inconscient
La repressió. La repressió primària i secundaria. El retorn d’allò reprimit.

—Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico (1911)
—Lo inconsciente (1915)
—La represión (1915)
—Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños (1915)
—La negación (1925)

Docent: Margarita Solé Pèlach
Inici del curs: octubre del 2016
Informació: 630 90 63 31 / margaritasole@icloud.com

SEMINARI DE LECTURA DE L’OBRA DE FREUD. Teòric II

Lectura dels textos de Freud organitzats al voltant de grans unitats temàtiques:
1. Les pulsions
2. El narcisisme
3. Desmentida i excisió del jo
4. Segona teoria del aparell psíquicPROGRAMA

1. LES PULSIONS
Les pulsions i els seus destins. Evolució de la teoria de les pulsions
Pulsió de vida i pulsió de mort. Compulsió a la repeticióTres ensayos sobre una teoría sexual (1905)
Pulsiones y destinos de pulsión (1915)
Más allá del principio del placer (1920)
El problema económico del masoquismo (1924)

2. EL NARCISISME
Libido narcisista i libido d’objecte
El narcisisme com a fase. Jo ideal –Ideal del Jo–

Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente (Schreber), cap. III: Acerca del mecanismo paranoico (1911)
Introducción del narcisismo (1914)
Duelo y melancolía (1915)
El malestar en la cultura. Cap. I (1930)

3. DESMENTIDA I ESCISIÓ DEL JO
Perversió i desmentida de la castració. El jo escindit
Els dobles

Fetichismo (1927)
La escisión del yo en el proceso defensivo (1938)
Esquema de psicoanálisis. Cap. VIII: El aparato psíquico y el mundo exterior (1938)
Lo ominoso (1919)

4. SEGONA TEORIA DE L’APARELL PSÍQUIC
Jo, allò i superjó
Les identificacions

El yo y el ello (1923)
Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Conf. 31: La descomposición
de la personalidad psíquica (1932)
Psicología de las masas y análisis del yo (1921)

Docent: María Elena Sammartino
Inici: 5 d’octubre de 2016
Horari: els dimecres, de 20 a 21,15 h
Contacte: 93.211 1577 (14.30 – 15.30 h. / 22.30-23.30 h)

SEMINARI DE LECTURA DE L’OBRA DE FREUD. Teòric III

Textos i toms
1920. Más allá del principio del placer (Tom XVIII)
1921. Psicología de las masas y análisis del yo. Cap.: 7-8-9-10-11-12. (Tom XVIII)
1923. El yo y el ello (Tom XIX)
1923. La organización genital infantil (Tom XIX)
1924. El sepultamiento del complejo de Edipo (Tom XIX)
1923. La cabeza de medusa (Tom XVIII)
1925. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos (Tom XIX)
1919. Pegan a un niño (Tom XVII)
1924. El problema económico del masoquismo (Tom XIX)
1925. Nota sobre la “pizarra mágica” (Tom XIX)
1925. La negación (Tom XIX)
1926. Inhibición, síntoma y angustia (Tom XX)
1927. Fetichismo (Tom XXI)
1938. La escisión del yo en el proceso defensivo (Tom XXIII)
1937. Construcciones en el análisis (Tom XXIII)
1931. Sobre la sexualidad femenina (Tom XXI)
1933. Nuevas conferencias: 33ª La feminidad (Tom XXII)
1938. Esquema del psicoanálisis (Tom XXIII)
1937. Análisis terminable e interminable (Tom XXIII)
1927. El porvenir de una ilusión (Tom XXI)
1929. El malestar en la cultura (Tom Tomo XXI)

Docent: Carmen Ferrer Román
Data inici curs: 3 de octubre de 2016
Horari: dilluns, de 19,00 a 20,30 h
Freqüència: setmanal
Lloc: Carrer Comte d’Urgell, 272-274, 3r 4a – Barcelona
Import: 60 € al mes
Informació: T/. 619 312 242 – Mail:  carmferrer@gmail.com

NOU!!!

+ Seminari intensiu per a professionals residents fora de Barcelona:

SEMINARI DE LECTURA TEORICO-CLÍNIC DE L’OBRA DE FREUD. Primer nivell

Per a un coneixement profund de la teoria psicoanalítica és imprescindible la lectura sistemàtica i l’estudi de l’obra de Sigmund Freud. En els seus primers escrits es comencen a reflectir els descobriments que gradualment donaran lloc a l’articulació dels conceptes bàsics de la psicoanàlisi en dues de les seves grans variants:

La teoria Psicoanalítica
L’anàlisi de casos clínics

PROGRAMA ORIENTATIU:

TEORIA

CLÍNICA
Neuropsicosi de Defensa Senyoreta Ana O 
El mecanisme Psíquic dels fenòmens histèrics Senyora Emy Katharina 
La sexualitat en l’etiologia de les neurosis Senyoreta Elizabeth von R.
La interpretació dels somnis Cas Dora 
Tres assajos de teoria sexual Cas Juanito

Docent: Perla Ducach

Inici: 7 d’octubre de 2017

Freqüència: un dissabte al mes de 10,30 a 14,30 h

INFORMACIÓ: 93 217 10 99 / perladu@hotmail.com

FREUD CLÍNIC I

Seminari de lectura dels textos de Sigmund Freud en el qual, a part de revisar alguns articles teòrics imprescindibles per a la correcta comprensió del material clínic, es posarà especial atenció als més coneguts historials clínics inclosos en “Estudios sobre la histeria”, com el cas Anna O., o el cèlebre d’Elizabeth von R. També s’abordarà l’estudi del Cas Dora i finalment el “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, el Cas Juanito.

I. Les neurosis actuals
1895.- Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de “Neurosis de angustia”. Tom III
1895.- A propósito de las críticas a la “Neurosis de angustia”. Tom III

II. La histèria
1892.- Un caso de curación por hipnosis. Tom I
1893.- Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Tom III
1893-95.- Estudios sobre la histeria. Capítulo II: Historiales clínicos. Tom II Anna O. Emmy von N. Lucy R. Katharina Elisabeth von R.
1900.- La interpretación de los sueños. Capítulo VII: Sobre la psicología de los procesos oníricos. Tomo V
1905.- Fragmento de análisis de un caso de histeria (Caso Dora). Tom VII
1908.- Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Tom IV
1909.- Apreciaciones generales sobre el ataque histérico. Tom IX

III. La neurosi per fòbia
1907.- El esclarecimiento sexual del niño. Tomo IX
1908.- Sobre las teorías sexuales infantiles. Tomo IX
1909.- Análisis de la fobia de un niño de cinco años (Caso Juanito). Tomo X

Docent: Luis Sales
Freqüència: Setmanal
Durada aproximada del seminari: un any i mig
Horari: Dimecres de 19.30 a 20.45 h
Inici: 8 abril 2015
Preu: 60 euros al mes
Lloc: Av. Xile, 38, 11º, 4ª
Informació: 934 484 070

FREUD TEÒRIC I. Temàtic

Aborda nuclis temàtics fonamentals en la construcció de la teoria psicoanalítica: el descobriment de l’inconscient i les seves formacions, els símptomes, els somnis, els lapsus; naixement i desenvolupament de l’aparell psíquic, la repressió, les fantasies; origen de la tècnica psicoanalítica.

Programa:
1) ORÍGENS DE LA PSICOANÀLISI

Teoria del trauma. El mètode catàrtic
Repressió i resistència. L’associació lliure
La sexualitat. Investidura. Defensa.

Anna O (Breuer, 1881)
Isabel de R (Freud, 1892)
Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos: comunicación preliminar
(Breuer y Freud, 1893)
Las neuropsicosis de defensa (1894)
Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa (1896)
La sexualidad en la etiología de las neurosis (1898)

2) LA FANTASIA
Fantasieig, fantasia inconscient, fantasies primordials

Correspondencia Freud-Fliess: carta 69 (21.9.1987), carta 70 y 71
Manuscrito M (1897)
Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad (1908)
Teorías sexuales infantiles (1908)
Novela familiar (1909)
Conferencias de introducción al psicoanálisis – Nº 23: “Los caminos de la formación de síntoma” (1916-17)
Pegan a un niño (1919)

3) L’APARELL PSÍQUIC
Descobriment de l’inconscient.
Primera teoria de l’aparell psíquic. Procés primari i secundari

Algunas observaciones sobre el concepto de inconsciente en el psicoanálisis (1912)
Psicopatología de la vida cotidiana. Caps.1 y 2 (1901)
Los recuerdos encubridores (1899)
Correspondencia Freud-Fliess: carta 52
Proyecto de una psicología para neurólogos. Primera parte (1895)
La interpretación de los sueños. Cap. VII: Sobre la psicología de los procesos oníricos (1900)
Nota sobre la “pizarra mágica” (1925)

4) LA TEORIA DELS SOMNIS
Els somnis com a compliment de desig
Contingut manifest i latent. Elaboració del somni

La interpretación de los sueños. Cap. VI: El trabajo del sueño (1900)
Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17)

5) L‘INCONSCIENT
Principi del plaer i principi de realitat. L’inconscient
La repressió. Repressió primària i secundària. Retorn del reprimit.

Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico (1911)
Lo inconsciente (1915)
La represión (1915)
Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños (1915)
La negación (1925)

Docent: María Elena Sammartino
Inici: octubre del 2016
Durada: aproximadament 1 any
Horari: dimecres de 20 a 21.15
Continuïtat: el seminari podrà tenir continuïtat amb els teòrics II i III
Contacte: 93.211.15.77 (nits)

+ Seminari intensiu per a professionals residents fora de Barcelona:

SEMINARI DE LECTURA TEORICO-CLÍNIC DE L’OBRA DE FREUD. Segon nivell

Docent: Perla Ducach
Inici: dissabte, octubre del 2016
Primer dissabte al mes de 10,30 a 14,30 h

La inscripció a aquest seminari està oberta
INFORMACIÓ: 93 217 10 99 i 651 498 813