Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


1. SEMINARIS SETMANALS PERMANENTS DE LECTURA DE L’OBRA DE FREUD: Teoria-Clínica-Tècnica


Els Seminaris de lectura de l’obra de Freud, setmanals, es poden cursar

– aïlladament (un any de duració cada un), o
– integrats en un pla de formació de tres/quatre anys que consta d’un Curs introductori, tres nivells de Teoria psicoanalítica, dos nivells de Clínica i psicopatologia i dos nivells de Fonaments de la tècnica i mètode freudià:

TEORIA PSICOANALÍTICA (Teòric I, II i III)
Lectura cronològica dels textos fonamentals de l’obra de Freud.
Sorgiment i desenvolupament dels conceptes nuclears


CLÍNICA I PSICOPATOLOGIA (Clínica I, II i III)
Estudi dels casos clínics de Freud: Dora, Juanito, L’home de les rates, L’home dels Llops, Tres assajos de Teoria Sexual, El cas Schreber, Peguen a un nen, i alguns més. Lectura dels textos teòrics corresponents


FONAMENT DE LA TÈCNICA I MÈTODE FREUDIÀ (Tècnica I i II)
Coneixement dels instruments fonamentals del mètode psicoanalític. Escrits Tècnics. Teoria de la Tècnica Freudiana: autors postfreudians.

Grups reduïts.
Aproximadament un any de duració cada seminari.
Horaris a convenir.
Oberta la inscripció.
Preu: 60 euros mensuals per cada seminari
Informació: tel. 93.217 10 99 i 675.235 994

2. SEMINARI DE LECTURA INTENSIU DE L’OBRA DE FREUD PER A PROFESSIONALS RESIDENTS FORA DE BARCELONAPer a un coneixement profund de la teoria psicoanalítica és imprescindible la lectura sistemàtica i l’estudi de l’obra de Sigmund Freud. En els seus primers escrits es comencen a reflexar els descobriments que gradualment donaran lloc a l’articulació dels conceptes bàsics de la psicoanàlisi en dues de les seves grans variants:

La teoria Psicoanalítica
L’anàlisi de casos clínics

PROGRAMA ORIENTATIU:


TEORIA

CLÍNICA

Neuropsicosis de Defensa
Senyoreta Ana O 
El mecanisme Psíquic dels fenòmens histèrics.
Senyora Emy Katharina 
La sexualitat en l’etiologia de les neurosis.
Senyoreta Elizabeth von R.
La interpretación de los sueños.
Cas Dora 
Tres assajos de teoria sexual
Cas Juanito

 

Docents: Perla Ducach
Freqüència: Un dissabte al mes de 10.30 a 14.30hs
La inscripció a aquest seminari està oberta

INFORMACIÓ: 93 217 10 99 i 651 498 813