Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


CAMINS DE LA SEXUALITAT
Perversió – Neosexualitats – Homosexualitat(s) (2011)

Recopilació dels treballs presentats a les VII Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi (2010)

La història de cada individu i les diferències del seu trànsit pel complex d’Èdip l’estructuren com a subjecte i com a subjecte sexuat. Per tant, més enllà de les normativitzacions morals, psicopatològiques o estadístiques, la psicoanàlisi té com a tasca i objectiu entendre com s’estructuren les sexualitats, què les determinen, a quina subjectivitat responen. Aquests temes van centrar els debats mantinguts al llarg de les VII Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi les ponències van ser publicades en el llibre Camins de la Sexualitat. Perversió-Neosexualitats-Homosexualitat (s). Grans temes continguts en l’índex: La perversió pensada des de les diferents línies teòriques; Perversió femenina; Estructura de la perversió; Abús i dominació; Funcionament pervers i supervivència psíquica; Homosexualitat (s); Nous temps, nous models sexuals; La revolució sexual inacabada