Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


DE L’ANGOIXA I ALTRES AFECTES (2010)

Recopilació dels treballs presentats a les VI Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi (2007)

Són els afectes estats d’ànim inanalitzables que s’oposen a la raó? Poden ser el gresol de la construcció del psiquisme? Es tracta de la càrrega inherent a la representació o poden els afectes mateixos tenir l’estatus de la representació? Tenen entitat pròpia o han d’habitar el verb? Aquestes i moltes altres preguntes van trobar lloc per ser debatudes en el si de les VI Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi les ponències van ser recollides en un llibre al qual pertanyen els articles que es troben a continuació.

Luis Sales DOLOR CORPORAL Y AFECTOS. A PROPÓSITO DE UN CASO DE FIBROMIALGIA. veure PDF

María Elena Sammartino EL SENTIMIENTO DE EXISTENCIA PROPIA. veure PDF