Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


EL NARCISISME A DEBAT (2000)

Recopilació dels treballs presentats a les III Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi (1998)

Les III Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi, realitzades per GRADIVA a l’octubre de 1998, es van consagrar a un tema central en la teoria i clínica: el Narcisisme. Les intervencions i debats van permetre apreciar l’estat actual d’aquesta qüestió, en un recorregut que va abastar punts com ara les pertorbacions narcisistes – que prevalen a la clínica contemporània-, el mite de Narcís, l’atrapament especular, les ferides narcisistes del trauma psíquic precoç i l’empremta del narcisisme en la societat.
Les ponències van ser publicades en un llibre al qual pertanyen els treballs que es troben a continuació.

María Elena Sammartino APERTURA DE LAS JORNADAS  veure PDF

Luis Sales DUELO Y TRAUMA  veure PDF

María Elena Sammartino ENCLAVES Y REFUGIOS AUTISTAS  veure PDF