Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


EL PACIENT LÍMIT I LA SEVA FOLLIA PRIVADA

Recull de les ponències debatudes en les VIII Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi 

Des de fa temps, l’eix central de les investigacions en psicoanàlisi ha donat per fet el coneixement de la clínica adreçada al desvetllament de l’inconscient reprimit per centrar-se en l’escolta del que abans era inaudible, el no simbolizable, en un espai clínic travessat per les escissions, el buit i l’acte. Els canvis socials, que han aportat un biaix particular a la subjectivitat, i l’interès dels psicoanalistes en estudiar les patologies més severes, han propiciat el naixement d’una clínica psicoanalítica que ha estès els límits de la analizabilitat no només cap als quadres psicòtics sinó també cap als trastorns del narcisisme no psicòtics, quadres que sense caure en la bogeria escenifiquen les angoixes i defenses pròpies d’un dèficit sever de l’estructura edípica. 

Els dies 8 i 9 de novembre de 2013, es van realitzar a Barcelona les VIII Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi organitzades per GRADIVA – Associació d’Estudis Psicoanalítics, dedicades a escoltar i debatre els treballs realitzats per psicoanalistes de diferents escoles sobre El pacient límit i la seva follia privada. La major part de les ponències presentades es recullen en aquest llibre que desenvolupa un ampli ventall de temes. S’inicia amb l’estudi de la patologia límit des d’una perspectiva teòrica i metapsicológica per avançar després en la delimitació psicopatològica del quadre i de l’espai fronterer. Sota el títol La clínica de les fronteres s’inclouen diferents vèrtexs que van donant forma al sofriment del pacient límit i permeten reflexionar sobre les dificultats del treball psicoanalític en els límits de la analizabilitat. Es descriuen, a continuació, propostes tècniques innovadores dins el marc psicoanalític i s’estudien canvis subjectius que propicien les transformacions en la societat.