Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


LLUMS I OMBRES DEL SUPERJÓ (2006)

Recopilació dels treballs presentats a les V Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi (2004)

Concepte clau en el pensament freudià, el superjò es va retallar com una figura singular en l’estructura de tot psiquisme a partir de la segona tòpica, com una instància complexa que mira cap al això i cavalca sobre el jo alhora que es nodreix de la interiorització del social. El superjò és un tema sempre a debat, mai conclòs, a mercè dels nous temps i els canvis socials. D’allí el gran interès de les V Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi les ponències van ser publicades en un llibre al qual pertanyen els articles que es troben a continuació.

Luis Sales LA VOZ DEL SUPERYÓ Y LA CLÍNICA DE LA COMPULSIÓN  veure PDF