Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias y sólo quien haya repetido esas observaciones en sí mismo y en otros individuos está en condiciones de formarse un juicio propio sobre aquel”         Sigmund Freud,
Esquema del psicoanálisis (1940[1938])

Froid

Winicott

Andre Green

Lacan

M.Klein


W.Bion


GRADIVA 

Associació d'Estudis Psicoanalítics 

c/ Vallirana 58, 08006 Barcelona

www.gradivabarcelona.org

  gradiva@gradivabarcelona.org 


LLIBRES PUBLICATS A PREU REDUIT EN MOTIU DEL XXV ANIVERSARI 


Aquest setembre l’Associació d’Estudis Psicoanalítics Gradiva celebra el seu 25è aniversari. Amb aquest motiu juntament amb la Casa de la Paraula ofereix l’oportunitat de comprar a preu reduït els diferents llibres publicats arrel de les Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi realitzades al llarg d’aquests 25 anys d’activitat.


Cada un dels llibres recull les diferents conferències i comunicacions entorn
al tema de cada jornada:
 
    - El Narcisismo a Debate ( any 1998) preu: 7 €
    - Más Allá del Principio del Placer (sobre el masoquismo, el desinvestimiento y la destructividad) (any 2001): preu 7 euros
    - Luces y Sombras del Superyó (any 2004): preu 7 €
    - De la Angustia y Otros Afectos (any 2007): preu 7 €
    - Caminos de la Sexualidad (perversión, neosexualidades, homosexualidad-es) (any 2010): preu 19 €
Si es del vostre interès en la web de La Casa de la Paraula, trobareu els índexs de cada un dels libres a: www.casadelaparaula.cat